Thursday, 17 March 2011

Elevations

Tekapo to Otematata

Otematata to Oturehua

Oturehua to Wanaka

Wanaka to Cromwell

Cromwell to Garston

Garston to Waikaia

Waikaia to Alexandra

Alexandra to Middlemarch

Middelmarch to Ranfurly

Ranfurly to Kurow

Kurow to Tekapo

No comments:

Post a Comment